Vagnverkstad

Vagnverkstad upphandlar hållbart värmesystem

Resecentrum med närhet till universitet och sjukhus

Umeå Ö natt

Vi utvecklar framtidens infrastruktur

INAB  - Infrastruktur i Umeå AB - är ett kommunalt bolag som arbetar för att skapa effektiva och långsiktigt hållbara logistik- och transportlösningar. Vi är samordnare i järnvägs- och sjöfartsfrågor och företräder kommunen i kontakter med myndigheter på regional, nationell och europeisk nivå.  Mer om INAB>