Vagnverkstad

Vagnverkstad upphandlar hållbart värmesystem

Resecentrum med närhet till universitet och sjukhus

Umeå Ö natt

Vi utvecklar framtidens infrastruktur

INAB  - Infrastruktur i Umeå AB - är ett kommunalt bolag som arbetar för att skapa effektiva och långsiktigt hållbara logistik- och transportlösningar. INAB är samordnare i järnvägs- och sjöfartsfrågor och företräder kommunen i kontakter med myndigheter, främst på regional och nationell nivå men även på europeisk nivå. Bolaget ansvarar bl.a. för utvecklingen av Umeås nya godsbangård/ NLC Terminal och företagsområdet NLC Park. Mer om INAB>