Förvaltning

Hector rail - Tåg på väg till Vännäs

INAB förvaltar spåranläggningarna vid NLC-Terminal och Umeå Vagnverkstad. Spåranläggningen vid Umeå hamn förvaltas genom INAB åt Kvarken Ports AB som har driftansvaret för hela hamnanläggningen. Anläggningarna består av 25 000 meter spår varav 8 000 meter är elektrifierat.


UMEÅ KOMBITERMINAL

UMEÅ VAGNVERKSTAD

UMEÅ HAMN

KONTAKT

Infrastrukturförvaltare Mattias Willman

Mattias Willman
Infrastrukturförvaltare
072-141 26 01
mattias.willman@umea.se