Förvaltning

Hector rail - Tåg på väg till Vännäs

INAB förvaltar spåranläggningarna vid NLC-Terminal och Umeå Vagnverkstad. Spåranläggningen vid Umeå hamn förvaltas genom INAB åt Kvarken Ports AB som har driftansvaret för hela hamnanläggningen. Anläggningarna består av 25 000 meter spår varav 8 000 meter är elektrifierat.

 

NLC TERMINAL

Järnvägsnätsbeskrivning PDF (pdf, 1.1 MB)

TrafiksäkerhetsinstruktionPDF (pdf, 865.4 kB)
TRI Bilaga APDF (pdf, 316.3 kB)
TRI Bilaga BPDF (pdf, 950.6 kB)

Tilldelad spårkapacitet NLC TerminalPDF (pdf, 389.3 kB)


UMEÅ VAGNVERKSTAD

JärnvägsnätsbeskrivningPDF (pdf, 954.1 kB)

TrafiksäkerhetsinstruktionPDF (pdf, 1.8 MB)
TRI Bilaga APDF (pdf, 595 kB)
TRI Bilaga BPDF (pdf, 941.9 kB)


UMEÅ HAMN

KONTAKT

Infrastrukturförvaltare Mattias Willman

Mattias Willman
Infrastrukturförvaltare
072-141 26 01
mattias.willman@umea.se