2016-10-28

Blå tillväxt som drivkraft i Kvarkenregionen

Dåva Företagspark

Den 15 december anordnas ett seminarium på Sliperiet i Umeå, om hur regionala och lokala initiativ kan göra Kvarken till en framgångsregion för blå tillväxt. Blå tillväxt är namnet på en långsiktig strategi som ska stödja hållbar tillväxt i havs- och sjöfartssektorerna.

Fyra workshops kommer att genomföras under dagen. Huvudteman blir ”Drivkrafter och framtida mötesplatser för blå tillväxt över Kvarken” samt ”Idéer kring strategiska samarbetsprojekt”.

Från INAB deltar Isabella Forsgren som berättar om nuläge
och framtid för transport- och logistiksamarbeten i Kvarkenregionen.

Konferensen riktar sig i första hand till politiker, företagare, myndigheter, beslutsfattare, intresseorganisationer och forskare i Kvarkenområdet i Finland och Sverige. Andra deltagare är också välkomna men i mån av plats.

Arrangörer är Region Västerbotten, Österbottens förbund samt Nordiska informationskontoren i Umeå och Vasa.

Sista dag för anmälan är 8 december. Mer information och anmälan hittar du i programmet: