2017-03-07

Förstärkning i E12 Atlantica Transport-projektet

Dåva Företagspark

I januari 2016 startades projektet E12 Atlantica Transport som syftar till att utveckla E12-korridoren som löper från Finland genom Sverige och vidare till den norska Atlantkusten. Jerker Sjögren, som har lång och gedigen erfarenhet av transportfrågor, strategisk utveckling och management, har valts till koordinator för arbetspaketet Strategier för stråkutveckling.

E12 Atlantica Transport är ett Interregprojekt som finansieras via Botnia Atlantica-programmet och pågår fram till maj 2018. Projektet har tre delfokus– att skapa en funktionell transportrutt längs E12 i öst-västlig riktning, att utarbeta strategier för gränsöverskridande transportplanering samt att presentera framtida samarbetsstrukturer för ökat samarbete i regionen och till angränsande transportkorridorer.
– I det här arbetet kommer vi att behandla strategiskt viktiga utvecklingsfrågor för projektets partnerskap och utvecklingen kan bli väldigt positiv i området om vi uppnår bra resultat i projektet, konstaterar Jerker Sjögren.

Regionen är bekant för honom – han är född i Lycksele och studerade till civilekonom vid Umeå Universitet. Idag återfinns Jerker i Göteborg varifrån han driver ett eget konsultföretag, efter att bland annat ha arbetat på näringsdepartementet i Stockholm med att utveckla den svenska regeringens dialog med logistik- och transportnäringen.
– Nu senast hade jag ansvar för att bygga upp och driva den så kallade Closer-plattformen för forskning inom transportbranschen, och arbetar sedan ett år tillbaka som konsult, berättar Jerker.

Läs hela nyheten på Kvarkenrådets webbplats:

MER INFORMATION

E12 Atlantica Transport, projektsida >