2014-05-30

INAB ny ägare till Umeå C

Idag skrevs köpehandlingarna på för Umeå Centralstation – Umeå C – och INAB står som ny ägare. INAB kommer att ansvara för utvecklingen av det drygt 73 000 kvadratmeter stora stationsområdet i samarbete med Umeå Kommun. Tidigare ägare var det statliga bolaget Jernhusen som nu säljer stationen med tillhörande markområden för 32 miljoner kronor.

Bild: De tre blåmarkerade fälten bildar tillsammans den fastighet som INAB köper.

Umeå Centralstation ritades av arkitekt Folke Zettervall och byggdes 1895-1896 inför dragningen av järnvägsspår från Vännäs till Umeå. Stationshuset är i dag byggnadsminnesförklarat. De senaste åren har det i området byggts en ny gång- och cykeltunnel, nya perronger, bullerskärmar m.m.  Stationens väntsal har renoverats och till stora delar återställts till sitt ursprungliga utseende. Parallellt har mark frigjorts efter en flytt av godsbangården.