2016-10-15

Infrastrukturministern besöker Järnvägsforum i Umeå

Dåva Företagspark

Den 28-29 november anordnas Järnvägsforum i Umeå, Rail North. Det blir två dagar med fokus på Europas utveckling genom bättre transporter i norra Sverige, Norge och Finland. Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson inleder på temat ”Varför är investeringar i norra Sverige bra för hela landet”.

Under forumet kommer ett flertal viktiga infrastruktursatsningar att diskuteras. Ostkustbanan, Norrbotniabanan och Midway Alignment, den ost-västliga transportlänken mellan Umeå och Vasa, är några av de investeringar som lyfts fram. Bland föredragshållarna finns både regionala företrädare och utländska gäster.

Kvarkenrådet, Mittstråket Norden och Bothnian Corridor är arrangörer i samarbete med Norrtåg och Region Västerbotten.

Mer information: