2013-02-11

Infrastrukturministern får information om Kvarkentrafiken

Idag besöker infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärds Umeå för att diskutera transportfrågor i länet. Värd under besöket är landshövding Magdalena Andersson. Tomas Sikström och Bertil Hammarstedt från INAB deltar för att berätta om utvecklingen av Kvarkentrafiken.