2012-05-24

ISS sänker växlingspriset på NLC Terminal

ISS sänker växlingspriset på NLC Terminal

Från den första juli 2012 sänks priset för växlingstjänster med 28 procent på NLC (Nordic Logistic Center) Terminal i Umeå.
 
ISS Facility Services Transport, som sköter driften av anläggningen, ser den nuvarande nivån som orimligt hög.Prisändringen är ett resultat av en dialog med Green Cargo och är en av flera åtgärder som ISS genomför under 2012, i syfte att förbättra villkoren för sina kunder. 
Läs mer om förbättrade villkor och tjänster i ISS informationsblad (pdf, 400 kB) Pdf, 397.2 kB. (Pdf, 397.2 kB)

2012-05-24