2016-11-25

Öppet Hus och samrådsmöte om Norrbotniabanan, delen Umeå - Dåva

Dåva Företagspark

Vald korridor Norrbotniabanan. Utsnitt delen Umeå - Dåva. Källa Trafikverket

Tisdag 6 december bjuder Trafikverket in till Öppet Hus och informationsmöte om den första etappen på Norrbotniabanan, Umeå - Dåva. Trafikverket arbetar just nu med en järnvägsplan för den 12 km långa sträckan. Byggstart är planerad till år 2018.

Trafikverket bjuder in ägare till fastigheter, nyttjanderättshavare med flera, där mark eller utrymme kan komma att tas i anspråk för järnvägen, till ett informations- och samrådsmöte. Även övriga som kan komma att beröras är välkomna att delta.

Förslaget till järnvägsplan berör markavvattningsföretag med okänd delägarkrets inom Anumark och Ersmarks byar. Utredning av delägarkretsen pågår.

PROGRAM

Tid och plats
Tisdag den 6 december 2016. Ersboda Folkets hus, Byttgränd 13.

Kl. 15–18 Öppet hus

Kl. 18–19 Informationsmöte om:
• förslag på järnvägssträckning
• förslagets miljökonsekvenser
• järnvägsplanens formella handläggning
• värderings- och ersättningsfrågor vid järnvägsbyggnation

Kl. 19–20 Fortsatt Öppet hus 
Möjlighet att ställa frågor.

Representanter från Umeå kommun kommer att vara på plats och kan svara på frågor om kommunens planering.

Underlag
Samrådsmaterialet finns tillgängligt på Trafikverket, Storgatan 60, Umeå, Ersboda biblioteket, Folkets hus samt på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/Norrbotniabanan från och med 7 december.

Trafikverket vill ha dina synpunkter senast 2 januari 2017 via brev till:
Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post
investeringsprojekt@trafikverket.se.

Ange diarienummer TRV 2015/93875.

Mer information
Lena Andersson, projekteringsledare, Trafikverket, tel. 010-484 41 32
Hans Stöckel, mark- och fastighetsfrågor, Trafikverket, tel. 070-305 99 36.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats, www.trafikverket.se/norrbotniabanan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.