2017-09-27

Öppet Hus om järnvägsplan för Norrbotniabanan, Umeå - Dåva

Botniabanan

Botniabanan

Den 3 oktober bjuder Trafikverket in till Öppet Hus om järnvägsplanen för första sträckan på Norrbotniabanan, Umeå-Dåva. Järnvägsplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns tillgänglig för granskning under perioden 25 september - 16 oktober 2017.

Representanter för projektet kommer att finnas på plats på Ersboda Folkets
Hus, kl 15-20 för att svara på frågor.

Handlingar som beskriver järnvägsplanen hittar du på följande platser under granskningsperioden:

  • Trafikverket, Storgatan 60, Umeå
  • Biblioteket i Folkets Hus, Ersboda
  • Umeå Kommun

Delar av handlingarna finns även att läsa och ladda ned på Trafikverkets webbplats. 

Läs mer på Trafikverkets webbplats om utställelsen och hur du lämnar
synpunkter: