2015-03-09

Sandahlsbolag tar över terminaldriften i Umeå

Det blir Sandahlsgruppens dotterbolag Sandahls  Goods & Parcel AB som den 1 september 2015 tar över som operatör av Umeå Godsterminal / NLC Terminal efter Logent.

Avtalet är femårigt  med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

- Det är glädjande att vi har fått förtroendet att driva kombiterminalen i Umeå. Det är helt i linje med vårt bolags strävanden inför framtiden. Vi arbetar på flera sätt för att öka vårt nyttjande av järnväg i våra transportsystem. I detta sammanhang är Umeå kombiterminal ett viktigt nav för oss, säger Sandalhgruppens koncernchef Thord Sandahl.

– Den moderna terminalen med sitt strategiska läge har en stor utvecklingspotential , som vi tror att vi kan medverka till att förverkliga framhåller Sandahl.

Trafikverket äger kombiterminalen men Infrastruktur i Umeå  har ett 20-årigt arrendeavtal och ska via upphandlad entreprenör svara för drift och underhåll av terminalen.

- Från INAB: sida känner vi stor trygghet inför framtiden i och med att vi lyckats knyta till oss Sandahlsbolagen som har mycket stor erfarenhet inom branschen, säger INAB:s verkställande direktör Bertil Hammarstedt.

Kontaktuppgifter:
Thord Sandahl Koncernchef, Sandahlsbolagen 0733-73 60 10 
Bertil Hammarstedt VD INAB 070-675 68 60