2012-04-02

Skanska vann upphandling

Umeå Kommun bygger ny väg och järnväg för effektiv samordning av transportslag vid Umeå Hamn. Skanska Sverige AB har vunnit upphandlingen av delprojekt väg och järnväg, värde ca 90 MKR.
 
INAB har uppdraget att svara för projektledning. Anbud för delprojekt elsignal och tele ska lämnas senast 30 maj 2012.För mer information, kontakta Gunnar Isaksson, projektledare.Projektet finansieras med EU-medel och ingår i mål två, "Regional konkurrenskraft och sysselsättning". Mål två finansieras dels via Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och dels via Europeiska socialfonden (ESF).
 
2012-04-02