2015-09-10

Thor Persson - ny resurs till INAB

Thor Persson, tidigare kommunikationschef vid Volvo Lastvagnar i Umeå, kommer på uppdrag av INAB, att på konsultbasis arbeta med företagskontakter och marknadsföring av intermodala transportlösningar riktade till näringslivet.

Thor Persson har lång erfarenhet av näringslivsfrågor, bl.a. som ordförande i Västerbottens Handelskammare i åtta år.

Kontakt:
Thor Persson, 070-550 43 61