2017-03-06

Trafikverket föreslår pilotförsök med järnvägsunderhåll i egen regi

Dåva Företagspark

I januari beslutade regeringen att Trafikverket ska ta över leveransuppföljning och underhållsbesiktning i egen regi. Trafikverket har nu lämnat över uppdraget om järnvägens organisering till regeringen. I rapporten till regeringen föreslår Trafikverket bl.a. ett pilotförsök för underhåll i egen regi.

Trafikverket skriver i sin slutrapport att pilotverksamhet av järnvägsunderhåll i egen regi bör kunna genomföras i två till fyra områden. Alternativt kan underhållet tas över permanent i några områden. De ser också ett behov av att kontrollera fler strategiska underhållsmaskiner än tidigare.

Läs mer i nyheten på Trafikverkets webbplats: