2017-02-16

Umeå kommun svarar på remiss om Järnvägsplan Umeå-Dåva

Dåva Företagspark

Vald korridor Norrbotniabanan. Utsnitt delen Umeå - Dåva. Källa Trafikverket

Under våren 2016 påbörjade Trafikverket arbetet med en järnvägsplan för sträckan Umeå-Dåva Företagspark, en del av Norrbotniabanan. Nu är järnvägsplanen för sträckan ute på remiss. I januari 2017 skickade Umeå Kommun in ett samordnat yttrande tillsammans med de kommunala bolagen Infrastruktur i Umeå AB (INAB), Umeå Energi samt Dåva Deponi och Avfallscenter AB (Dåva Dac).

I yttrandet för delen Umeå-Dåva ställer sig Umeå Kommun sammantaget bakom Trafikverkets förslag till linjesträckning. Bedömningen är att de intrång som berör människa och miljö är möjliga att hantera på ett acceptabelt sätt, samtidigt som förslaget ger möjligheter till positiva samhällseffekter.

Ta del av synpunkterna
Det finns dock några synpunkter som lämnas att beakta i den fortsatta processen. Dessa beskrivs i yttrandet. Se länk nedan till yttrandet (pdf-fil):

_________________________________________________________________________
Norrbotniabanan är en planerad ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Just nu pågår ett utredningsarbete för projektets olika delsträckor. Byggstart för delen Umeå-Dåva är planerad till år 2018.