2020-10-29

Umeå Östra Resecentrum inrymmer tillfälligt utlämningsställe för lokalproducerade grönsaker

Harvest-gänget (myharvest.ag) framför mathubben i Umeå Östra Resecentrum. Från vänster: Daniel Remes, Tobias Remes och Ellen Bergström.

Just nu uppförs en monter i trä i Umeå Östra Resecentrum och nyfikenheten är stor hos de förbipasserande.
- Vi verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle och bidrar till Umeås tillväxt. Vad passar då inte bättre än ett utlämningsställe för lokalproducerade grödor på en plats där resande, lokalbefolkning och pendlare passerar, säger Mikael Salomonsson, VD för INAB som bland annat förvaltar Umeås resecentra.

I går gick startupföretaget Harvest ut med nyheten om sitt pilotprojekt med mathubb och lokal livsmedelproduktion som ska ske genom bland annat hydroponisk odling.

- Vår företagsidé bygger på att skapa förutsättningar för människor att leva ett hållbart berikat liv genom tillgång till hållbar lokalproducerad mat. Där ingår såväl matkonsumtion som dess produktion, liksom hur vi bor och rör oss. Genom att använda platser som står outnyttjade i samhället kan vi skapa mötesplatser och servicelösningar i naturliga flöden, samtidigt som vi kan odla grönsaker året om, berättar Daniel Remes, en av grundarna till Harvest Umeå AB.

Utlämningsstället som inryms i Umeå Östras lokaler är tillfälligt och kommer finnas på plats fram till hösten 2022. I samband med uppstarten har Harvest sök samarbeten med Martinsson, Arkitekthögskolan och INAB.

- Våra samarbeten möjliggör hållbarhet på riktigt, det blir ett djup och en långsiktighet. Med detta hoppas vi kunna bidra till en beteendeförändring kring hur vi producerar och konsumerar mat, säger Daniel Remes.

Platsen kommer även fungera som en mathubb med anordning av seminarier och workshops kring hur man kan koppla ihop stad och landsbygd, hur man kan bygga, producera och äta hållbart, hur man kan nyttja mer trä i byggandet av städer och att skapa inspiration kring matens betydelse för samhället.

- Jag tror på det här. Det är närservice på bästa sätt, man kan beställa på nätet och sedan gå och hämta, säger Roland Johansson boende i området.INAB som ansvarar för lokalerna ser mycket positivt på samarbetet.

- Hela resecentret har en miljöprofil. Detta projekt tillför ytterligare en hållbarhetsdimension. Dessutom bidrar det till en mångfald av liv och rörelse i området vilket är trygghetsskapande. Just nu pågår även en upphandling kring drift av caféverksamheten i Umeå Östra där vi gärna ser aktörer med en hållbar profil, säger Mikael Salomonsson.

I och med att odlingen sker nära konsumenten kan man producera det exakta behovet av grödor och därmed minimera avfall. Man slipper också de långa transporter som gör att produkterna tappar näring och smak samt bidrar till ett större klimatavtryck. Harvest kommer börja med att odla sallader, örter och små rotsaker, kanske till och med jordgubbar.

Mathubben är ritad av arkitekten Emelie El-Habta på Collark.

Mer info om Harvest hittar du på myharvest.ag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.