2022-12-09

Upphandling av terminaloperatör till Umeå godsbangård

INAB kommer under 2023 att upphandla en terminaloperatör till Umeå godsbangård med avtalsstart hösten 2024.

Vi går ut publikt med en RFI via E-avrop redan nu för att analysera marknaden.

Information om hur man kan ta del av materialet via E-avrop kan ges av ansvarig upphandlare Dick Ekström, mail: dick.ekstrom@umea.se