2020-09-16

Vi söker driftig entreprenör som
brinner för det lokala för café/restaurangverksamhet på Umeå Östra

INAB upphandlar café/restaurgangverksamhet på Umeå Östra Resecentrum. Vi ser gärna en driftig entreprenör med engagemang för det lokala.

Verksamheten är en viktig del i vårt resecentrum då vi vill skapa en trygg plats med möjlighet till möten och rörelse. Därför är det önskvärt om entreprenören har utökade öppettider som sträcker sig över större delen av stationens öppettider. Verksamheten ska vara en samlingspunkt där försäljning och servering av både fika och enklare måltider kan ske. Vi vill gärna att entreprenören har ett fokus på hållbarhet och ett engagemang för det lokala då detta harminiserar med resecentrats övriga profil.

Avtalsperioden löper från 1/12 2020 och tre år framåt till att börja med.

Anläggningen består idag av ett femtiotal platser för servering samt ett serveringskök med kylar och beredningsytor. Diskutrymme finns samt omklädning och WC för personal. Den totala ytan är ca 210 m2 och förråd i källarplan finns tillgängligt.

I uppdraget ingår för entreprenören att själva ombesörja och bekosta de tillstånd, besiktningar m.m som verksamheten kräver, samt städning av lokalerna.

Anbudet ska lämnas senast 15/10 2020.

För ytterligare information och inlämning av anbud se:
e-avrop.com/umea/e-upphandling Länk till annan webbplats.

Vid frågor, kontakta ansvarig upphandlare:
Martin Deverud, martin.deverud@umea.se, 090-16 15 76