2022-06-02

Vi söker en marknadschef

Vill du aktivt medverka till utvecklingen av ett hållbart Umeå och vara en del av den gemensamma resan mot 200 000 invånare år 2050, då har du chansen nu!

Vi söker en kraft som kan utveckla och marknadsföra våra logistiklösningar och anläggningar i syfte att positionera Umeå på den nationella och internationella arenan samt erbjuda lösningar för morgondagens mobilitet och transportsätt vilande på en hållbara affärsupplägg.

Vår vision: En internationell förebild för hållbar samhällsekonomiskt lönsam infrastruktur- och logistikutveckling.

Vår mission: Tillsammans med kunder och partners möjliggör vi regionens hållbara tillväxt genom att utveckla konkurrenskraftiga infrastrukturlösningar och logistikflöden.

Vår strävan: Vi är ett innovativt bolag som hjälper kunder och partners till framgång med utmaningar inom hållbar infrastruktur- och logistikutveckling.

Din roll

Infrastruktur i Umeå AB (INAB) svarar för marknadsföringen av Umeå som ett logistiskt nav i nära samarbete med kommunens Näringslivsavdelning. I uppdraget ingår att positionera Umeå, bygga processer och affärer vilande på bolagets och kommunkoncernens infrastrukturanläggningar och geografiska läge.

Idag svarar INAB för verksamheten på Umeå godsbangård samt genom dotterbolaget Dåva Terminal AB pågår bygget av en ny järnvägsterminal på verksamhetsområdet Dåva. I uppdraget ingår att utveckla affärsmodeller och möjligheter för hållbara logistiklösningar som innebär växande volymer på bolagets anläggningar. Arbetet kommer att innebära deltagande i pågående kommunala utvecklingsprocesser men också i regionala, nationella och internationella nätverk kopplade till marknad och logistik.

I rollen kommer du bland annat att ansvara för följande:

  • Bolagets marknads- och affärsverksamhet inom logistik och mobilitet. Till din hjälp har du stöd av omgivande kompetenser inom bolaget
  • En aktiv marknadsföring av Umeå och regionen som ett logistiskt nav genom vår geografiska placering och de logistiska förutsättningarna som erbjuds (anläggningar och transportsätt)
  • Samordning av koncerngemensamma resurser inom och över bolagsgränserna. Sätta bolagets roll och verksamhet i sitt sammanhang ur ett kommunkoncernperspektiv


Vi tror att du har följande kvalifikationer och egenskaper:

En relevant akademisk utbildning i grunden och/eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet som ledare och flerårig erfarenhet av affärsutveckling inom marknad och försäljning. Det är en fördel om du har erfarenhet från logistikbranschen och självklart vill du medverka till den hållbara samhällsomställningen.

Som person har du stort engagemang för det du gör och visar stor ödmjukhet och förmåga att förstå din omgivning. För dig är det sociala sammanhanget viktigt, du ser nyttan i nätverk och är skicklig på att få framdrift i ditt arbete. Du söker morgondagens lösningar och kan skapa förutsättningar till förändring. För att lyckas i rollen är din affärsmässighet, din förmåga att entusiasmera och skapa förtroende avgörande.

Vi uppskattar kollegor som har ett positivt och öppet förhållningssätt, är prestigelösa och ansvarstagande. Att vara nyfiken på en ständigt föränderlig omvärld och ha en exceptionell förmåga att se lösningar uppskattas också. Är du dessutom driven, tar egna initiativ och trivs med stort eget ansvar så kommer du att passa hos oss.

Vi kommer att erbjuda dig:

En tillvaro och ett sammanhang där du kommer att kunna utvecklas i en kreativ och stimulerande miljö med stort utrymme för eget ansvar och befogenheter. Tydliga värderingar med fokus på hållbart samhälle där bolagets strävan mot nya innovativa lösningar för en långsiktigt hållbar tillväxt kommer att genomsyra allt vi gör i syfte att med stolthet göra skillnad och sätta avtryck i arvet för kommande generationer.

Om INAB

INAB - Infrastruktur i Umeå AB - är ett kommunalt bolag som arbetar för att skapa effektiva och långsiktigt hållbara logistik- och transportlösningar. Vi ansvarar för utvecklingen av Umeås nya godsbangård NLC Terminal samt logistikområdet NLC Park. INAB förvaltar tre resecentra, Umeå Östra, Hörnefors och Umeå C. INAB har av kommunfullmäktige fått uppdraget att marknadsföra Umeås logistiska anläggningar som en del i strävan att nå tillväxtmålet om att vara 200 000 invånare i Umeå år 2050.

Kontaktuppgifter och ansökan

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Jefferson Wells för INABs räkning, vilket innebär att du kommer att bli anställd direkt av INAB. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Jefferson Wells, Cathrine Lind på telefonnummer: 070-577 06 18 eller via e-post: cathrine.lind@jeffersonwells.se

Obs! Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående. Välkommen med din ansökan!