2022-05-17

Vi söker samhällsplanerare med hållbarhetsfokus

Vill du bidra till ett hållbart samhälle där bolagets strävan mot nya innovativa lösningar för en långsiktigt hållbar tillväxt kommer att genomsyra allt vi gör i syfte att med stolthet göra skillnad och sätta avtryck i arvet för kommande generationer? Nu söker vi en samhällsplanerare med fokus strategiska planeringar med särskild inriktning infrastruktur och hållbarhet. Är det just dig vi söker?

Infrastruktur i Umeå AB (INAB) svarar för planeringen och genomförandet av flera stora infrastrukturprojekt som samtliga utgör viktiga förutsättningar för regionens omställningsarbete till mer hållbara transporter samt att öka näringslivets konkurrenskraft. I takt med att INABs ansvarsområden har utvecklats och ambitionerna att uppfylla klimatmålen ligger mycket högt på agendan så har behovet utveckla och lyfta fram företagets hållbarhetsprofil ökat. Allt bolaget gör ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt av Umeå och regionen. Med stolthet ska bolaget bidra till morgondagens lösningar och arv för kommande generationer.

INAB har av Kommunfullmäktige i uppdrag att samla kommunens logistiska ambitioner under ett paraply och är idag drivande aktör i huvuddelen av den strategiska planeringen som är kopplad till utvecklingen av kommunens järnvägsanläggningar och hamn.

Vilande på målsättningen att sätta Umeå på den internationella och nationella kartan som en logistisk aktör i framkant, är bolaget involverade i ett antal nätverk och regionala/interregionala sammanhang.

I rollen kommer du bland annat att ansvara för följande:

  • Medverka till företagets och Umeås omställning till fossilfrihet med fokus på tunga transporter. Vara ansvarig för företagets profilering inom hållbarhetsområdet.
  • Delta i den strategiska planeringen och utvecklingen av järnvägssystemet och sjöfarten.
  • Vara med och utveckla strategier och relevanta underlag om Umeå och regionens logistiska läge för att stärka positionen på EU-, nationell- och regional nivå.
  • Delta i och driva nätverk på internationell, nationell och regional nivå som syftar till att stärka Umeås logistiska position. Medverka till att INAB blir en given aktör i utvecklingen av framtidens hållbara logistik.
  • Hantera planeringsfrågor kopplade till Trafikverket och Regionen i järnvägs- och sjöfartsfrågor
  • Lobbyarbete. Svara på remisser mm kopplade till planering av järnväg och sjöfart
  • Initiera projekt och medfinansieringslösningar som syftar till ökad innovationsgrad och bättre ekonomiska förutsättningar. Skriva projektansökningar samt fungera som koordinator eller projektledare i projekt med medfinansiering från EU eller statliga organ.

Vi tror att du har kvalifikationer och egenskaper

Du ska vara utbildad inom samhällsvetenskap eller planering, exempelvis med en examen som samhällsplanerare, civilingenjör eller motsvarande. Du kan också ha en annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du bör ha kunskap om infrastruktur- och stadsbyggnadsprocessen. Erfarenhet av offentlig verksamhet är meriterande. Du har lätt för att uttrycka dig i svenska och engelska i tal och skrift, och vara van vid att analysera texter och hitta knäckfrågor.

Som person är du kommunikativ och lyhörd, har ett professionellt förhållningssätt och lätt för att bygga goda och förtroendefulla relationer. Du driver dina egna processer och uppnår resultat. För att trivas i rollen är du en person som tycker om att samarbeta och ser möjligheter i förändringar. Är du dessutom driven och en initiativtagare och trivs med stort eget ansvar så kommer du att passa hos oss.

Vi kommer att erbjuda dig

En tillvaro och ett sammanhang där du kommer att kunna utvecklas i en kreativ och stimulerande miljö med stort utrymme för eget ansvar och befogenheter. Tydliga värderingar och strävan mot ett hållbart samhälle där bolagets strävan mot nya innovativa lösningar för en långsiktigt hållbar tillväxt kommer att genomsyra allt vi gör i syfte att med stolthet göra skillnad och sätta avtryck i arvet för kommande generationer.

Kontaktuppgifter och ansökan

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Jefferson Wells för INABs räkning, vilket innebär att du kommer att bli anställd direkt av INAB. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Jefferson Wells, Cathrine Lind på telefonnummer: 070-5770618 eller via e-post: cathrine.lind@jeffersonwells.se

Obs! Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående. Välkommen med din ansökan!