Om INAB

INAB  - Infrastruktur i Umeå AB - är ett kommunalt bolag som arbetar för att skapa effektiva och långsiktigt hållbara logistik- och transportlösningar.

Vi ansvarar för utvecklingen av Umeås godsbangård NLC Terminal samt logistikområdet NLC Park. INAB förvaltar även tre resecentra, Umeå Östra, Hörnefors och Umeå C.

INAB är sedan 2013 samordnare i järnvägs- och sjöfartsfrågor, en uppgift som tidigare låg hos Umeå Kommun. Det innebär bl.a. att bolaget företräder kommunen i kontakter med myndigheter.

Inom INAB finns dotterbolagen Umeå Vagnsverkstad och Dåva Terminal.

Styrelse

Lennart Holmlund, ordf
Sven-Olov Edvinsson, vice ordf
Gabriel Farrysson
Greger Knutsson
Lars Brännström
Lina Farhat
Sandra Jakobsson
Ulf Pantzare
Åsa Bäckström