Navet 

I augusti 2016 invigdes Umeås nya badhus, Navet. INAB ansvarade för bygget och äger fastigheten.

Umeås badhus Navet ligger i centrala Umeå och omfattar en yta på 12 000 kvadratmeter. Badverksamheten drivs av Umeå Kommuns avdelning Umeå Fritid, som är en av tre hyresgäster. Övriga hyresgäster är Umeå Sport och Motion som har en gym- och gruppträningsanläggning i fastigheten samt UPAB som hyr parkeringshuset. Som fastighetsägare har INAB ansvar för vissa delar av anläggningens drift.

Med hälsan i fokus 

Navet är en folkhälsosatsning och erbjuder aktiviteter och rekreation för alla åldrar. Här finns minisim för de minsta, vattenspinning, kajakpolo, yoga, rebailiteringsträning, crawlkurser för nybörjare och mycket mer. Till det kommer ett upplevelsebad med vattenrushkanor, vågbassäng och klättervägg. Det finns även möjlighet för grupper att hyra Navets egen relaxavdelning.

Plats för både motionärer och elit

När det nya badhuset planerades fördes en löpande dialog med simsporten för att skapa en anläggning som både passade motionären och aktiva i olika simklubbar. Resultatet blev bl.a. en 50-metersbassäng som är den enda i sitt slag norr om Gävle. Där går det att bedriva simundervisning samtidigt som motionssim pågår i en annan del, tack vare en höj- och sänkbar plattform. Bassängen kan även användas vid större simtävlingar.

Grafik på Navets innehåll

På Navets webbplats hittar du all information om aktiviteter, priser mm:

NAVET >

Ett badhus för alla

Det nya badhuset är byggt med tillgänglighet i fokus för att möta människor med olika behov. Redan under förprojekteringen anlitades sakkunniga i tillgänglighet från KCT, Kompetenscenter för tillgänglighet i Västerbotten. De kom med värdefulla råd som kommunen och INAB har tagit fasta på under hela processen. Resultatet blev ett badhus för alla – med bland annat hiss, avspolningsrum för rullstolar, portabel lyft och ett könsneutralt omklädningsrum.

Hållbara lösningar och avancerad teknik

I ett badhus är det mycket som ska fungera, inte minst det tekniska. Mängder av rör, ledningar, slangar och elkablar ser till att fastigheten och de fem bassängerna håller en hög standard för alla besökare.

Navet ligger i framkant när det gäller den senaste tekniken. Ett exempel är ultrafiltreringen som är en energiåtervinnande åtgärd. Ultrafiltreringen renar vattnet från olika typer av smuts och gör att 70–80 procent av vattnet går att använda igen.

Miljövänliga lösningar har också premierats för ventilationen. Genom att återanvända värmen i huset med hjälp av luftvärmeväxlare sparas energi. Det finns även rörelsedetektorer som slår av och på belysningen och det är samma sak med cirkulationen. De höj- och sänkbara bottnarna glider upp och lägger sig någon centimeter ovanför vattenytan för att spara värme och undvika avdunstning.

NAVET I SIFFROR

Bassänger: 5
Rutschkanor: 3
Vatten: 4 500 kubikmeter
inklusive tankar och ledningar
Duschar: 51
Omklädningsskåp på
entréplanet: 664
Kakelplattor: Cirka 500 000
med socklar, mosaik
och detaljer
Glas utvändigt: 1 266 kvadratmeter
Klor: 1,6–2,1 kg är den mängd klor
som behövs för att vattnet ska
vara bakteriefritt
Värme- och vattenrör:
Omkring 1,2 kilometer
Elledningar: 6,5 kilometer
med kabel
Betong: 5 800 kubikmeter,
platsgjuten
Fogmassa: 1 850 patroner
Tätskikt: Cirka 10 000 kvadratmeter
fördelat på golv, väggar, bassänger
och trappor