Om Umeå Hamn AB

Fartyg i Umeå Hamn

Umeå hamn är en av de största hamnarna i norra Skandinavien med en årlig godshantering på cirka 2,3 miljoner ton.

Hälften av godset är skogsprodukter som kraftliner, trävaror med mera. Hamnen ligger strategiskt vid den naturligt kortaste vägen över norra Bottenhavet mellan Umeå (Sverige) och Vasa (Finland).

Nytt hamnbolag

Sedan den 1 januari 2020 är Umeå Hamn AB ett dotterbolag till UKF-Umeå Kommunföretag AB. Bolagets verksamhet och uppdrag förändrades i samband med bildandet av Umeå och Vasas nya hamnbolag, Kvarkenhamnar AB, som marknadsförs under den engelska nämanet Kvarken Ports.

Umeå Hamn AB äger och förvaltar nu anläggningar men personalen tillhör Kvarkenhamnar AB, som även arrenderar anläggnarna av Umeå Hamn AB, Kvarkenhamnar AB ägs till lika delav av Umeå Hamn AB och Vasa Stad.

STYRELSE UMEÅ HAMN AB

Åsa Bäckström 


Skicka ett mejl

Christer Fessé


Skicka ett mejl

Lennart Holmlund, ordf.

Skicka ett mejl

Lena Karlsson Engman

Skicka ett mejl

Ronny Kassman

Skicka ett mejl

Sandra Jakobsson

Skicka ett mejl

Stefan Nordström

Skicka ett mail

Eric Bergner

Skicka ett mail

Sture Eriksson

Skicka ett mejl