Anläggningar och tjänster

Fartyg i Umeå Hamn

KAJER, KRANAR OCH LAGRINGSYTOR

Farled: Maximalt djupgående 11 meter.

Kajer: RoRo, LoLo, olje, bulk, container- och passagerarkajer.
Kajernas totallängd uppgår till 1276 meter, fördelat på totalt 14 kajplatser med 5,8 -11,0 meters djupgående.

Lagring: Inom hamnområdet finns det magasinlokaler på totalt 100 000 m².

Upplagsytor: Utelagringsytorna uppgår till 100 000 m².


Kranar:

Antal

Lyftkapacitet

Beskrivning

2

36 ton

Mobila. Krok, skopa, grip

1

100 ton

Mobil: Krok, Container

1

125 ton

Mobil: Krok, Container

2

10 ton

Mobila vikarmskranar:
Krok/ skopa /grip
JÄRNVÄGSSPÅR

Järnvägsspåren i Umeå Hamn har en totallängd på 12 500 meter, varav 4 500 meter är elektrifierade.

Umeå Hamn och Holmsunds station
Umeå Hamn ansluter idag till järnvägsnätet i Holmsund och till Botniabanan i Gimonäs. Linjen från Gimonäs fram till Holmsund är fjärrstyrd och upphör vid stationsgränsen (driftplatsgränsen).

Holmsunds station har ett mötesspår med hinderfri längd på 484 meter för tågbildning. Det är möjligt att köra in tåg med 650 meters längd och göra rundgång, men det kräver en omedelbar undanväxling (tåget flyttas). Stationen har ett signalställverk men saknar tåg/växlingsvägar. Den har också uppställningsspår.

Elektrifierad anslutning och bangård
Umeå Hamn har byggts ut med ett förbindelsespår från Holmsunds station till överlämningsbangår den i den yttre hamnen. Anslutningen och överlämningsbangården är elektrifierade och försedda med två automatiska vägskydd. Överlämningsbangården har två hinderfria spår på 670 meter.

KONTAKT

VERKSAMHETER I HAMNEN

Cementalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Circle Klänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (artikel)
Västerbottens fodercentrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (artikel)
iLogistics - http://ilogistics.se (ingen länk)
IL Recyclinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kustbevakningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (artikel)
Kvarkenhamnar / Kvarken Portslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (artikel)
Lantmännenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (artikel)
NLC Ferry / Wasalinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (artikel)
Nynaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (artikel)
Rang-Sellslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SCA Logisticslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (artikel)
Sjömanshemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stena Recyclinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Umeå Hamn