Kontakt

Gränsöverskridande hamnbolag
I januari 2015 startade Umeå kommun och Vasa stad ett gemensamt bolag - Kvarkenhamnar AB. Hamnarna i Umeå och Vasa fusionerades till ett gränsöverskridande hamnbolag och personalen från respektive hamn följde med till den nya arbetsgivaren.

Umeå Hamn AB är ett dotterbolag till INAB som äger hamnens anläggningar, vilka i sin tur arrenderas av Kvarkenhamnar AB.

Kvarken Ports
Kvarkenhamnar AB marknadsförs under det engelska namnet Kvarken Ports. Kvarken Ports ansvarar för hamndrift och kompletterande service i form av lagring med mera.

För frågor om tjänster och priser i Umeå och Vasa hamnar, kontaka:

Matti Esko
VD
+358 (0)40-580 1860
matti.esko@kvarkenports.com

Markus Rönnblom
Försäljnings- och marknadsföringschef
+358 (0)440 - 987 415

Alla medarbetare på Kvarken Ports - kontaktsida med adresser >länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

VERKSAMHETER I HAMNEN

Cementalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Circle Klänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (artikel)
Västerbottens fodercentrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (artikel)
iLogistics (länkning ej möjlig)
IL Recyclinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kustbevakningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (artikel)
Kvarkenhamnar / Kvarken Portslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (artikel)
Lantmännenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (artikel)
NLC Ferry / Wasalinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (artikel)
Nynaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (artikel)
Rang-Sellslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SCA Logisticslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (artikel)
Sjömanshemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stena Recyclinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster