Verksamheter i hamnen

Margareta Gustavsson, terminalchef för SCA Logistics i Umeå

Spännade verksamheter i hamnen

I Umeås hamn finns idag 13 företag samt Kustbevakningen och Sjömanshemmet.

Cirkle K, Västerbottens Fodercentral, NLC Ferry, Lantmännen, Nynas, Kustbevakningen, Kvarken Ports och SCA Logistics tillhör de största aktörerna på området. Vi har intervjuat några av deras medarbetare som verkar i hamnen. Läs artiklarna nedan:

Övriga verksamheter