Umeå Vagnverkstad AB

Vagnverkstaden på Västerslätt i Umeå är en så kallad trafikverkstad där syftet är att underhålla järnvägsfordon för persontransport med korta underhållsstopp.

Vagnverkstaden används för löpande och avhjälpande underhåll samt utveckling av Norrtågs fordonsflotta. Komponenter som felar i trafik analyseras och ersätts vid behov under korta välplanerade tider i verkstaden. För att upprätthålla den här typen av snabba underhållsåtgärder krävs en vältrimmad logistik av fordon, personal och material till verkstaden.

I samband med att Botniabanan blev klar 2010, byggdes den nya vagnverkstad i anslutning till Umeås nya godsbangård/NLC Terminal. Bolaget Umeå Vagnverkstad AB, ett dotterbolag till INAB, äger anläggningen. Företaget Euromaint Rail AB  är hyresgäst och disponerar verkstad samt tillhörande järnvägsinfrastruktur.

Euromaint erbjuder tågunderhåll för person- och godstrafik. I juni 2015 beslutade efter upphandling Norrtågs styrelse att Vy tåg ska köra regiontågtrafiken och att Euromaint skall sköta underhållet under de kommande nio åren. Trafikstart för vy tåg blev 20 augusti 2016 och de trafikerar nu följande sträckor:

  • Umeå-Sundsvall
  • Sundsvall-Storlien
  • Umeå-Lycksele
  • Umeå-Luleå
  • Luleå-Kiruna
  • Umeå-Vännäs
  • Luleå – Boden