Vad:

Strategier och riktlinjer för gräns-överskridande transportsplanering.

Varför:

Samverkan krävs för effektiv, långsiktigt hållbar transport-planering och stråkutveckling.

Vem:

Kommunala och regionala aktörer i Sverige, Norge och Finland, i samarbete med näringslivet.

E12 Atlantica Transport

E12 Atlantica Transport är ett samverkansprojekt mellan Sverige, Norge och Finland med uppgiften att ta fram strategier och riktlinjer för gränsöverskridande transportplanering och hållbar stråkutveckling. Projektet kommer bl.a. att genomföra pilotaktiviteter tillsammans med företag i regionen för att belysa brister och möjligheter i transportsystemet. INAB är partner i projektet.

Några grundmoment är en sammanställning av de tre ländernas planeringsprocesser för infrastruktur, samordning av infrastrukturplanering samt drift och underhåll. För att kanalisera kunskap inom näringslivs-, innovations- och transportutveckling, finns behov av en gränsöverskridande arena där det offentliga, näringslivet och akademin kan utbyta erfarenheter och samverka.

Projektet delfinansieras av Europeiska unionen, Interreg Botnia - Atlantica, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden:

Logotyp Europeiska Unionen