Vad:
En gemensam godsdatabas för flera länder.
Varför:
Efektiviserar godshanteringen vilket gynnar tillväxt och miljö.

Vem:

INAB i samverkan med åkeriföretag, Kvarkenrådet och myndigheter.
Databas för godsflöden ger effektivare transporter

INAB har tillsammans med andra aktörer tagit  initiativ till ett projekt som ska ge bättre underlag för godsflöden genom och i anslutning till Västerbotten. Näringslivet i Västerbotten och Kvarkentrafiken är beroende av bra transportlösningar. De data som samlas in ska kunna användas över tid, så att det går att jämföra flöden från år till år. Det långsiktiga målet med projektet är att ge effektivare transporter, som gynnar både näringslivet och miljön.
 
Medverkande i projektet är bland annat Åkeriföretagen i Norr, Region Västerbotten, Trafikverket, MidtSkandia och Kvarkenrådet.
Tomas Sikstrom
"— Databasen kommer att ge ett bättre beslutsunderlag för nya investeringar..."

Läs hela artikeln