Databas för godsflöden ger effektivare transporter

INAB har tagit initiativ till ett samarbetsprojekt som ska ge bättre underlag för godsflöden genom och i anslutning till Västerbotten. De data som samlas in ska kunna användas över tid, så att det går att jämföra flöden från år till år.  - Projektet ska i slutändan ge effektivare transporter, som gynnar både näringslivet och miljön, säger Tomas Sikström, infrastrukturstrateg på INAB.

Näringslivet i Västerbotten och Kvarken är beroende av bra transportlösningar. På senare tid har fyra projekt startats som fokuserar på just transporter och logistik: Yrkesförare på väg (leds av Åkeriföretagen i Norr), Tvärinfra (Region Västerbotten/Trafikverket), Nordic Logistic Corridor (Region Västerbotten i samverkan med bland andra MidtSkandia och Kvarkenrådet) och Kvarken Shortcut (Kvarkenrådet). Inab har nu arbetat för att de olika projekten skall samordna sina resurser i genomförandet av olika godsflödesundersökningar under 2012-2013.
- Syftet är att få kvalitativt bättre underlag för fortsatt affärsutveckling, planering och beslut i olika transport- och logistikfrågor, säger Tomas Sikström. Godsanalyserna ska även bilda underlag för en databas, som olika aktörer i regionen sedan ska kunna använda sig av för att utveckla logistiken i vårt område. INAB kommer inledningsvis att ha ett samordningsansvar för drift och underhåll av databasen.
 

Bred och konkret godsflödesbeskrivning


Partnerskapet omfattar behovet av data för regionalt forskningsarbete, gränsregional och regional planering och beslut samt lokalt användande för att skapa underlag för affärsbeslut kring olika transporttjänster.
- Vi bygger nu metodiskt och tillsammans upp en databas som blir en bred och konkret beskrivning av godsflödet i regionen, säger Tomas Sikström. Underlaget ska byggas ut successivt och sparas så att det på ett smidigt sätt går att jämföra flöden från år till år. Tidigare data kring godsflöden i regionen har inte kunnat jämföras på ett tillförlitligt sätt.
- Vi samarbetar även med ett GIS-företag som ska utveckla olika "appar" som gör det enkelt för alla att plocka underlag från databasen, säger Tomas Sikström.

Gynnar näringslivet och miljön


Tomas Sikström ser många vinster med samverkansprojektet, som han menar kommer att gynna både näringslivet och miljön.

- Databasen kommer att ge ett bättre beslutsunderlag för nya visningar och investeringar i olika transportupplägg. Det leder till effektivare transporter som företagen har direkt nytta av och till att det blir lättare att se var man kan välja miljövänliga alternativ som tåg och båt.
- För insamlingen av data är projektet beroende av att företagen i regionen tar sig tid och svarar på frågor. Detta är inte en självklarhet för alla företag, men genom att både Företagarna i Västerbotten och Västerbottens Handelskammare ställt sig bakom projektet och uppmanat alla delaktiga att engagera sig, så hoppas man på bra gensvar.

Färdigt under 2013


Att analysera godsflöden regionalt över nationsgränserna är ovanligt och INABs samarbetsprojekt har väckt uppmärksamhet hos andra aktörer.
- Det är få som kommit så långt som vi gjort och vi kan redan se att vi sparat en hel del pengar genom att köra våra projekt tillsammans, det blir färre undersökningar och därmed mycket effektivare, säger Tomas Sikström.

Den första delen av projektet, där parterna tillsammans satsar 1,7 miljoner kronor, gäller godsflöden kring Sverige och Finland i Västerbottens- och Kvarkenregionen. Projektet förväntas vara klart under 2013. Det förs även diskussioner med Västerbottens gränsgrannar i Norge, Nordland Fylke, om att göra en gemensam undersökning.
- Det unika är att vi jobbar med perspektivet öst-västlig riktning, det vanliga i transport- och logistiksammanhang är annars att man arbetar nationellt i nord-sydlig riktning, säger Tomas Sikström. Och vi upptäcker nya specialfrågor hela tiden när vi jobbar med detta. Vi har till exempel även börjat snegla på transatlantiska varuflöden som skulle kunna använda vårt godsstråk.
 

 

Tomas Sikström

Infrastrukturstrateg INAB