Vad:

Transportkoncept som förenar Sverige och Finland.

Varför:

Stärker gods- och passagerartransporter i öst-västligt stråk.  Utvecklar ett hållbart näringsliv.

Vem:

Vasa stad, UKF, Kvarkenrådet mfl i samverkan med näringsliv och organisationer.

Midway Alignment of the Bothnian Corridor - förenar två regioner

Midway Alignment of the Bothnian Corridor är ett EU-projekt som skapats för att främja förbindelserna mellan starka, snabbt växande och internationellt betydande regioner (t.ex. Österbotten och Västerbotten). Projektet startade 2013 och målet är att förbättra transportrutterna och stödja de existerande multimodala TEN-T nätverket där flera olika transportformer (hav, landsväg, järnväg) redan aktivt används.

Förbättrade förbindelser skapar även förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och ökat samarbete mellan regionerna inom EU. Med andra ord resulterar Midway Alignment i ett säkert, ekonomiskt och miljömässigt hållbart transportsystem för gods och passagerare som färdas genom Bottniska korridoren.

Sjöfart, väg och järnväg.

Midway Alignment förenar många olika transportformer. Målet är att skapa en stabil förbindelse mellan Finland och Sverige och således nya förbindelser inom EU. Tack vare ett samarbete som överskrider fjäll och hav kan logistik utnyttjas på ett kreativt sätt. Här är några av de viktigaste kontrollerna längs den nordiska transportsträckan:

En logistisk genväg

Bra transportalternativ finns redan tillgängliga (t.ex. sjövägen mellan Finland och Sverige) men de används ännu inte enligt sin fulla potential. Midway Alignment kommer att ändra på den saken. När transportföretag använder sig av färja eller tåg istället för att köra runt Bottniska viken sparas bränsle, tid och kilometrar. Över 800 km av landsväg kan kringgås om godstrafiken koncentreras till havet och två nationella järnvägsnätverk. Förutom de uppenbara miljömässiga fördelarna har flytten dessutom positiva effekter på säkerhet, servicekvalitet och transportkostnader.

En grönare färja glider in i Bottniska viken

En pålitlig förbindelse över Kvarken och Bottniska korridoren uppmuntrar till handel och samarbete längs den expanderande multimodala sträckan. För att hålla leveranserna snabba och stabila måste varje länk i transportkedjan förstärka den nästa. Midway Alignment strävar till att bygga en modern färja som möter både passagerarnas och transportföretagens behov. Ny teknologi och innovativa material möjliggör en lätt, stark, energieffektiv färja som kan drivas med alternativt, miljövänligt bränsle.

Läs mer på projektets webbplats > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt INAB:

Isabella Forsgren
Infrastrukturstrateg
070-326 12 60
Skicka ett mail