Vad:

Företagspark med direkt anslutning till kombiterminal och järnväg samt E4, E12.

Varför:

Erbjuder företag med stora transport- och logistikbehov ett centralt område för etablering.

Vem:

Umeå Kommun och INAB.

NLC Park - gott om utrymme

NLC Park, med 40 hektar markyta för nya etableringar, har det bästa tänkbara logistikläget i Umeåregionen. På ena sidan finns kombiterminalen och godsbangården. På den andra sidan passerar ringleden runt Umeå, vilket gör det enkelt och snabbt att ta sig till och från E4:an och E12:an. Så också till Umeå hamn och andra logistik- och handelsområden i och kring Umeå.

Umeå kommun har avsatt ett 40 hektar stort markområde för etablering av logistisk verksamhet i vid mening: lagerhållning, transport/ spedition, direktdistribution, förädling i distributionsledet, supporttjänster m.m.
inom NLC Park kan stora och små företag göra verklighet av logistiklös- ningar som svarar upp mot de egna behoven.

I företagsparken NLC Park finns idag flera stora företag etablerade, bl.a. DSV och Martin & Servera som har byggt 22 000 kvadratmeter för lager och distribution.Parken växer stadigt och fler företag är på väg in.

Närhet till rekreation och kommunikationer

Till områdets attraktion hör närheten till Umeå centrum (2 km cykelvägen) och till Umeå flygplats tar det bara 10 minuter (7 km). Närheten är viktig för de nationella och internationella affärskontakterna. NLC Park gränsar också till ett mycket naturskönt rekreationsområde. 

Stora infrastrukturinvesteringar

För att locka resande och gods till effektiva och miljövänliga transporter,  har Umeå kommun initierat ett stort antal projekt och genomfört stora investeringar. Logistikcentret med NLC Terminal och NLC Park började byggas 2008 och utvecklas fortsatt. Ny infrastruktur kopplad till Botniabanan och Stambanan, nya vägar, ny och elektrifierad järnväg till hamnen samt anslutningsvägar anpassade till tung trafik är andra viktiga investeringar som gynnar Umeåregionens fortsatta expansion.

Läs mer om NLC Terminal >

KONTAKTA OSS

Markförsäljning
Exploatering

Per Westergren
Umeå Kommun
tel: +46 (0)90-16 23 73
mob:+46 (0)70 5571022

INAB
Marknadsstrateg
Daniel Rönnberg
Tel: 070-349 98 86