lyft av gods schenker
Vad:
En öst-västlig förbindelse i Norden för gods- och passagerar-trafik.
Varför:
Norden behöver effektiva och hållbara transportvägar för gods i öst-västlig riktning

Vem:

Region Västerbotten, MidtSkandia, Kvarkenrådet  mfl. INAB är en partner.


2011


3 år

Nordic Logistic Corridor - för effektiva öst-västliga transporter  

För att Umeå ska kunna fortsätta växa och fungera optimalt som transport- och logistiknav krävs ett samarbete lokalt och regionalt men även på nationell nivå och vidare utanför landsgränserna. I INAB:s roll ingår därför att vara partner i ett flertal olika samverkansprojekt med myndigheter och näringsliv. Ett sådant är Nordic Logistic Corridor.

Ger möjlighet att nå större marknader


Projektet Nordic Logistic Corridor ska leda till bättre öst-västliga förbindelser i norra Östersjöregionen och NordNorge. Genom att förena de lokala och regionala utvecklingsstrategierna i Helgeland/Nordland, Region Västerbotten och Vasa-Österbotten skapas en utvecklingsdynamik med transport- och logistikområdet som medel. Näringslivet måste få tillgång till mer kostnadseffektiva och miljöriktiga transporttekniker, samtidigt som det skall kunna nå allt större marknader.
"- Vår "korridor" är unik genom vår sjöväg mellan Sverige och Finland. Det handlar om en kort transportväg — och tid är alltid pengar, säger Tomas Sikström, INAB i Umeå".

Läs hela artikeln


  • Hur kan man framöver...
    Umeå utreder om grön vätgas är vägen till fossilfri sjöfart
    Läs mer