Effektivare öst-västliga transporter

Projektet Nordic Logistic Corridor ska leda till bättre
öst-västliga förbindelser i norra Östersjöregionen och
NordNorge. Genom att förena de lokala och regionala
utvecklingsstrategierna i Helgeland/Nordland, Region
Västerbotten och Vasa-Österbotten skapas en utvecklingsdynamik
med transport- och logistikområdet som
medel. De pågående omställningarna av transportmönstren
både inom och utanför den gemensamma
regionen kommer att kräva nya lösningar.
Näringslivet måste få tillgång till mer kostnadseffektiva
och miljöriktiga transporttekniker, samtidigt som det skall
kunna nå allt större marknader. Från hamnarna vid Atlantkusten
i Helgeland, via Europaväg E12 och Tvärbanan i
Sverige och vidare från Vasa Hamn, med järnväg eller E12,
till övriga Finland skall samarbetet nå. Självklart skapas
därmed intressanta transportkopplingar, både till Ryssland,
de baltiska länderna och ännu längre bort.
- Vår "korridor" är unik i sammanhaget genom vår sjöväg
mellan Sverige och Finland. Det handlar om en kort
transportväg — och tid är alltid pengar. Västerut ansluter
de norska hamnarna Mosjöen och Mo i Rana till Atlanten.
och skapa ett gemensamt logistik- och affärsområde, säger
Tomas Sikström, infrastrukturstrateg på det kommunala
bolaget INAB i Umeå.
Viktiga investeringar i infrastruktur har redan gjorts i både
Sverige, Norge och Finland som bidrar till att stärka godstråket.
Umeå hamn har delvis byggts om för de nya kraven på
och en ny omlastningscentral står klar i Storuman. I Vasa
byggs också hamnen om för att kunna möta de nya kraven
på, bland annat, hantering av tunga containers och på
den norska sidan pågår ombyggnader av hamnarna i Mo i
Rana och Mosjöen. Dessutom har en tunnel byggts i norska
Umskalet och järnvägen mellan Vasa och Seinäjoki i Finland
􀁏􀁈􀁙􀀃􀁌􀁓􀁌􀁒􀁛􀁙􀁐􀃄􀁌􀁙􀁈􀁛􀁚􀀕􀀃
Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för transitgods
i den norra regionen via