Vad:

27 mil kustjärnväg mellan Umeå och Luleå för person- och godstrafik

Varför:

Ökar järnvägens kapacitet, sänker transportkostnader för närlingslivet och stor ger miljönytta

Vem:

Trafikverket

Byggstart:

Etapp 1:
Planerad 2018

Byggtid:

Cirka 12 år

Kostnad:

29 miljarder

(2013 års prisnivå)

Norrbotniabanan

Planeringsarbete pågår för Norrbotniabanan, en 27 mil lång järnväg mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan ska ge dubbelspår till stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet, kraftigt sänkta transportkostnader och halverade restider längs kusten.

Nuläge
Trafikverket arbetar nu med att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå–Skellefteå. Bygget av den första delsträckan, Umeå-Dåva, är påbörjad.

INAB har ansvaret för att koordinera kommunens arbete kopplat till planeringen av Norrbotniabanan.

Följ projektet Norrbotniabanan på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Järnvägsterminal inom Dåva Företagspark
I september 2016 beslutade Umeå Kommun att bilda bolaget Dåva Terminal AB. Syftet med bolaget är att planera och bygga en järnvägsterminal på Dåva-området i norra Umeå. Terminalen möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheterna i företagsparken. 

Dåva Terminal är ett dotterbolag till INAB och drivs i nära samarbete med de kommunala bolagen Dåva DAC och Umeå Energi.

Läs mer om projektet med järnvägsterminal på Dåva.