Barn i bassäng på Navet
Vad:

Ett nytt badhus i Umeå Centrum med 50-meters-bassäng, äventyrs-bad mm

Varför:

Det gamla badhuset var gammalt och slitet och behövde ersättas.

Vem:

Beställare: Umeå Kommun Beställarombud:  Umeå Badhus AB /INAB  

Entreprenör: Rekab

Byggstart:

2013

Byggtid:

ca 2,5 år

Kostnad:

450 milj

Nytt badhus i Umeå centrum

Den 20 augusti 2016 slogs portarna upp til Umeås ny badhus - Navet. Ett komplext projekt var i hamn och trots förseningar klarades budgeten. Fokus under byggtiden var god arbetsmiljö, kvalitetstänkande och ekonomiskt resultat.

Strax innan Umeås nya badhus öppnade i slutet av sommaren 2016 rasade taket in i den gamla simhallen som var byggd på 1970-talet. Behovet av en ny anläggning var med andra ord stort. Den nya anläggningen hade debatterats i många år, en av stötestenarna var i vilket område den skulle ligga och vem som skulle bygga. Tre badutredningar senare tilldelades badhuset Navet en plats i centrala Umeå, precis bredvid Vasaplan som är knutpunkt för all busstrafik.

Lönepåslag för kvalitet
Badhus är en aggressiv miljö och belastningen på huset är högt. Risker finns för kondens och korrosion samt andra problem som en fuktig miljö kan orsaka i en fastighet. För att premiera noggrannhet valde Rekabs projektledning  en annan löneform för yrkesarbetare som de trodde skulle gynna kvalitetsarbetet. Efter förhandlingar med facket enades man om att inte använda ackordslön utan istället premiera  kvalitet, arbetsmiljö och ekonomiskt resultat i varje arbetsmoment. Uppfylldes kraven delades ett påslag på lönen ut.

Ett badhus för alla
En viktig utgångspunkt vid bygget av Navet var att skapa ett badhus tillgängligt för alla med tyngdpunkt på hälsa. Under projekteringsfasen fördes bl.a. en dialog med paraidrotten. Många av förslagen genomfördes och badet har fått en högre tillgänglighet än vad lagen föreskriver.

Ett omfattande projekt
När bygget av Navet skulle starta var tidplanen redan förskjuten fem månader på grund av överklagande till förvaltningsrätten. Men i maj 2016 var allt arbete klart och i augusti var det dags för invigning. Då hade 30 000 kubikmeter schaktmassor fraktats bort, 650 pålar slagits ned, 3 300 kvadratmeter spontning gjorts, 6 000 kubikmeter betong använts enbart till de platsgjutna bassängerna, och 60 000 byggtimmar lagts på badhuset. Drygt fyra tusen kubikmeter vatten finns i dag i tankar och bassänger och hela anläggningen har klätts med 500 000 kakelplattor.

Källa: BYGGINDUSTRIN 1/2017, byggindustrin.se. Utdrag från artikel.


ARTIKLAR OM PROJEKTET

Bygget av badhuset har beskrivits i olika artiklar, bl.a. i samband med  nominering till Årets Bygge som utfärdades av Svensk Byggtjänst och tidningen Byggindustrin i januari 2016.

Nedan kan du ta del av artikelmaterialet och lära dig mer om det spännande och komplicerade bygget av Umeås nya badhus.

BYGGINDUSTRIN

Intervju med Gunnar Isaksson, INAB. Tore Karlsson,Anton Johansson, Rekab

SVENSK BYGGTJÄNST

Intervju med Elisabeth Nilsson. rehabiliteringsingenjör från KCT

INAB / UMEÅ KOMMUN

Intervju med Bertil Hammarstedt VD och Gunnar Isaksson, projektledare, INAB

Intervju med Sonja Larsson, konstnär

Intervju med Solveig Nilsson-Nurse och Elisabeth Nilsson från KCTMER INFORMATION

Byggherre: Umeå Badhus AB, ett dotterbolag till INAB.

Totalentreprenör: Rekab Entreprenad.

Hyresgäster: Umeå kommun, Umeå Parkerings AB, Umeå Sport och Motion.

Projektledning: Infrastruktur i Umeå.

Arkitekt skiss: Erséus Arkitekter.

Arkitekt bygghandling: Link Arkitektur.

Brandkonsult: Säkerhetspartner Norden.

Akustikkonsult: Tyréns.

Elentreprenör: Bravida Sverige.

VS-entreprenör: Bravida Nord.

Ventilationsentreprenör: Bravida Sverige.

Vattenrening: Processinggruppen.

Golventreprenör: Högsbo Plattsättning.

Konstruktör: WSP. Byggprojektering.

Markentreprenör: Umeå Entreprenad.

Markprojektering: WSP Samhällsbyggnad.

Målningsentreprenör: Larssons Måleri i Umeå.

Plattsättning: Högsbo Plattsättning.

Stomleverantör: Strängbetong.

Undertaksentreprenör: Boings Akustikentreprenader.

VVS-konsult: Sweco Systems.

Elkonsult: Ramböll.

Entreprenadform: Total-entreprenad.

Ersättningsform: Fast pris.