Inte utan min rullstol

Kakelkonst i badhuset Navet av Sonja Larsson

Navet har god tillgänglighet, inte minst för personer med funktionsnedsättning. Under planeringsstadiet involverades sakkunniga i tillgänglighet Solveig Nilsson-Nurse och Elisabeth Nilsson från KCT. Badhuset utrustades med tydliga ledstråk, avspolningsrum för rullstolar och hiss till rutschkanorna

Bland det första som KCT, Kompetenscenter för tillgänglighet i Västerbotten, gjorde när de blev kontaktade av INAB var att låta Parasportens synpunkter komma fram när det gällde badhusets utformning. Svaret de fick var solklart.
– Jag tänker inte åka dit om jag inte får ta med mig min rullstol ända fram till bassängkanten! berättar Solveig Nilsson-Nurse.
Bland annat uppkom önskemål om ett avspolningsrum för rullstolar samt en hiss upp till rutschkanorna. Båda förslagen gick igenom.
– I entréhallens avspolningsrum finns möjlighet att spola av hjulen på rullstolen. Det är bra för man vet ju hur det känns att behöva smutsa ner ett golv, säger Elisabeth Nilsson.

Könsneutralt omklädningsrum
KCT kontaktade även andra badhus för att höra hur de tänkte kring tillgänglighet. Något som framkom då var att de ofta saknade ett könsneutralt och rymligt omklädningsrum med specialinredning.
– När det gäller Navet fick vi tidigt signaler om att det behövdes ett stort omklädningsrum som skulle kunna användas på flera olika sätt, fortsätter Elisabeth Nilsson.
Förutom att omklädningsrummet är könsneutralt är det utrustat med en elektrisk taklyft så att personer med nedsatt rörlighet enkelt ska kunna ta sig från rullstolen till en duschstol eller brits, för dusch och omklädning.
Lyfthjälpmedlen underlättar för medhjälparna och minskar risken för skador, säger Solveig Nilsson-Nurse. I rummet finns också en väl tilltagen duschplats samt parkeringsutrymme för rullstolar.

Viktigt med kunnig personal
I upplevelsebadet finns en ramp, med ledstänger på sidorna ner
i vattnet. En portabel lyft kan förflytta personer ner i bubbelpoolen. För dem med nedsatt syn finns kontrasterande taktila ledstråk av räfflade golvplattor. Den som använder teknikkäpp kan genom dessa lättare hitta fram till receptionen, omklädningsrummen och vidare in i badhuset.

Att det kan vara bullrigt i ett badhus var något som Solveig Nilsson-Nurse och Elisabeth Nilsson tog fasta på. Akustiken är ett stort problem för många och därför har akustiker medvetet jobbat med den.
– I informationsdisken finns hörslingor, så också på läktaren intill stora simbassängen, säger Elisabeth Nilsson.
– Det är viktigt att de som jobbar i verksamheten har kunskap kring den tillgänglighet som har byggts upp. Många badhus har höj- och sänkbara lyftar som tyvärr ligger gömda i förråd, menar Solveig Nilsson-Nurse.

I övrigt är lokalen utrustad med tydliga skyltar, ibland med ikoner och punktskrift. Omklädningsrummen har exempelvis en galge på skylten.
– Vi har försökt att hålla nere antalet symboler och minimera dem till de offentliga rummen, säger hon.

Karuselldörr ingen demokratisk entré
Den absolut första utmaningen var entrén. Tanken var att ha en karuselldörr, något som avfärdades av de sakkunniga vilka istället förordade vanliga skjutdörrar.
– Det är okej att ha en entré med karuselldörr, men då krävs en
sidodörr. Många äldre och folk med barnvagn tvekar inför karuselldörrar. En del går in i glasrutan när karusellen tvärstannar. Du minns väl vad du
sa på mötet, Elisabeth, som fick dem alla att tänka om?
– Ja, att en karuselldörr inte är en demokratisk entré, svarar
Elisabeth Nilsson och ler.

Så hög tillgänglighet som möjligt  
Elisabeth summerar att kravet på tillgänglighet har varit hög från INAB:s och Umeå kommuns sida.
– Hade man haft ännu större yta hade man kanske kunnat önska mer, men jag tycker ändå att den generella tillgängligheten är bra. Eftersom vi endast var med fram till bygglovet vet vi inte hur man löst problemet med att ta sig upp från uppfånget i rutschkanedelen. För en person med nedsatt rörelseförmåga kan det vara tufft att hinna ta sig upp innan nästa person kommer ner.
Båda är överens om att Navet ändå har lyckats hålla en hög nivå.
– De har verkligen haft viljan att ha så hög tillgänglighet som möjligt för alla medborgare, säger Elisabeth Nilsson.

Källa: Tidningen om Navet, 2016

KORTA FAKTA OM TILLGÄNGLIGHETEN I NAVET

 • Ledstråk till informationsdisk och vidare in i badhuset
 • P-hus i samma byggnad
 • Hörslinga i receptionsdisken och på läktarplats
 • Vissa skyltar med symboler och punktskrift
 • Rullstolsparkering med ladduttag i entréhall
 • Avspolningsrum för rullstolar
 • Omklädningsrum och toaletter med taklyft
 • Alla omklädningsrum har plats för sittande dusch
 • Lyftplattor till bassänger
 • Portabel lyft till bubbelpooler
 • Ramp till upplevelse-bassängen
 • Hiss till trampolin och vattenrutschkanor

MER INFORMATION