Navets hjärta och hjärna

Kakelkonst i badhuset Navet av Sonja Larsson

I ett badhus finns det mycket som ska klaffa, inte minst det tekniska. Mängder av rör, kablar, ledningar, slangar och elkablar ser till att fastigheten och de fem bassängerna håller hög standard för alla besökare.

I källaren finns kilometervis med rör, säger Jesper Svensson, arbetsledare
på Navet. Vi tar hissen ner till Navets källare. Ett tydligt surr hörs från Driftcentralen, badhusets hjärta och hjärna. Jesper Svensson visar vägen genom en slingrig korridor. Han stannar till vid natrium-hypokloritrummet och låser upp dörren.
– Ta på dig glasögonen så att du inte får klor i ögonen, uppmanar han.
Där inne finns oändligt många rör som spretar åt olika håll och stora svarta plastbehållare fyllda med natrium- hypoklorit, för oss även känt som klor. Doften väcker tydliga minnen från låg- och mellanstadiet. Speciellt från den fuktiga handduken som hängde med hem när skoldagen var slut.
Till skillnad från de flesta andra bad- hus producerar Navet sitt eget klor.
– Natriumhypoklorit fungerar som ett desinfektionsmedel. Det är viktigt att
rätt mängd tillsätts så att ingen bakterio- logisk tillväxt sker i badvattnet, förklarar Jesper Svensson.

I ett närliggande rum ligger den så kallade Reglercentralen. Här görs mätningar av kvalitén på vattnet.
– Varje bassäng har en egen regler- central som bestämmer mängden reningspreparat som ska doseras.
I källaren finns många kilometer rör samt ledningar, slangar och elkablar. Allt är centralstyrt med hjälp av datorer.
– Här är det den lilla skruvmejseln som gäller och inte den stora hammaren som på Umeå simhall. Man kan säga att vi har gått från en gammal dieselmotor till en fräsch hybrid, menar Jesper.

Återanvänder vatten

Smarta lösningar har också tagits fram kring ventilationen.
– Genom att återanvända värmen i huset med hjälp av luftvärmeväx- lare spar vi en hel del energi.
På Navet lyser inga lampor i onödan.
– Vi har rörelsedetektorer överallt som slår av och på belysningen och det är samma sak med cirkulatio- nen. Anläggningen känner av när
det är dags att gå ner i ekonomiläge, exempelvis över natten.
– De höj- och sänkbara bottnarna glider upp och lägger sig någon centimeter ovanför vattenytan för att spara värme och undvika avdunstning.
När det gäller tekniken under- stryker han att man tänkte till redan från allra första början.
– Allt lirar ihop. Om till exempel ett system går ner i ekonomiläge på grund av att temperaturen är tillräcklig följer resten av tekniken med, säger han.

Motsvarar 18 500 badkar

Bassängerna på Navet innehåller sammanlagt 4,5 miljoner liter vatten, vilket motsvarar ungefär 18 500 proppfulla badkar. Jesper Svensson påpekar hur
viktigt det är att inte vräka ner vatten när en bassäng fylls, efter- som kakelplattorna riskerar att gå sönder på grund av för högt vattentryck.
– Vi har att göra med stora bassänger och stora mängder vatten. Att fylla dessa tog två veckor.Vi använde fyra brandslangar. 50-metersbassängen sväljer hela två tredjedelar av allt vatten vi har.
Han framhåller hur tacksam han är över att ha fått vara med under hela processen med Navet.
– Ingen av oss från avdelning Bad har någonsin varit involverade i ett sådant stort projekt förut. Att få träffa hela kedjan med leverantörer, beställare och entreprenörer har varit oerhört lärorikt, säger Jesper.

Källa: Tidningen om Navet, 2016