"Trots förseningar så klarade vi budget"

Bertil Hammarstedt och Gunnar Isaksson, INAB

Den en som bor i Umeå kan knappast ha undgått det omfattande bygget av Navet som pågått sedan hösten 2013. Omkring 40 entreprenörer har varit inblandade. Arbetet har på det stora hela flutit på bra, dock har det uppstått en del kritiska moment under resans gång.

 Om allt hade gått enligt planen skulle öppningen ha ägt rum i slutet av förra året.
– På grund av att bygglovet överklagades till miljödomstolen försköts byggstarten ett par månader, berättar Bertil Hammarstedt, beställarombud och vd på INAB.
Den första leveransen av fasadglas misslyckades helt.
– De var vågiga och man blev nästan sjösjuk när man gick i korridoren, säger Gunnar Isaksson och illustrerar med händerna. Den glaskassett som sattes dit från början bestod av fem glas.
– Fem vågiga glas tillsammans blir väldigt vågigt, fortsätter han. Projektledaren godkände inte glasen och tillsammans med Bertil
Hammarstedt flög de ner till Budapest och besökte leverantören. Där kom de överens om att glasen skulle bytas ut.
– Leverantören ändrade metod och det slutade med att vi istället fick en glaskassett med tre tjockare glas. Eftersom det var mitt
i vintern var Rekab tvungna att plasta in hela huset. Det blev extrakostnad för dem, säger Bertil Hammarstedt.

Tålmodiga grannar
Under arbetet med Navet inkom ibland synpunkter från närboende.
– Vi försökte åtgärda så mycket som möjligt och löpande informera om vad som var på gång. Pålningen var nog det största problemet. Det är ju ingen bra mark där, en gammal sjöbotten, som på så många andra ställen i Umeå. Jag tror vi slog ner omkring 650 pålar, säger Gunnar Isaksson.
Bertil Hammarstedt framhåller att samarbetet med grannarna har varit bra.

Inget vanligt hus
Den största skillnaden mellan att bygga ett badhus och ett ”vanligt” hus är det omfattande arbetet med vattenreningsprocessen och annan teknik.
– Hela huskonstruktionen måste klara av den fuktbelastning som uppstår. Sedan ska ju allting vara vattentätt. Bassängerna får inte läcka, säger Gunnar Isaksson.
– Hela källaren är som ett enda kärnkraftverk. Det är en omfattande teknisk utrustning.
– Ja, det finns mycket grejer där. Installationsarbetet har hållit på i nästan två år. I källaren finns ett vattenreningssystem, sandfilter, utjämningsbassänger, en massa rör och hundratals kablar, tillägger projektledaren och tar sig lite diskret för pannan.

Källa: Tidningen om Navet 2016.