Umeå vagnverkstad

Norra Sveriges modernaste vagnverkstad

Umeå vagnverkstad

I anslutning till Umeå godsbangård ligger norra Sveriges modernaste vagnverkstad. Här utförs korta välplanerade underhållsstopp för Norrtågs fordonsflotta.

Tidseffektivt fordonsunderhåll

Anläggningen består av tre hallar som inrymmer tvättar, lyftanordningar, hjulsvarv och avisningsanläggning samt ytor för service och reparationer. Anläggningen är väl anpassad för att bedriva ett effektivt fordonsunderhåll. Tack vare varmluftsavisning har avisningstiden kunnat halveras jämfört med tidigare och möjligheten till hjulsvarvning är direkt avgörande för upprätthållandet av en effektiv persontrafik i de fyra nordligaste länen.

Vagnverkstaden byggdes i samband med att Botniabanan blev klar 2010 och ägs av vårt dotterbolag Umeå Vagnverkstad AB. Under 2020 slutfördes en utbyggnad av vagnverkstaden, vilken stärker förmågan att trafiksätta Norrtågs fordonsflotta.

I korthet

Byggår

2010

Antal hallar

3 st

Umeå vagnverkstad interiörbild

Anläggningen består av tre hallar som inrymmer tvättar, lyftanordningar, hjulsvarv och avisningsanläggning samt ytor för service och reparationer.

Kontaktperson

  • Isabella Forsgren, Infrastrukturstrateg hos INAB. Logistiknavet Umeå laddar för grön omställning Umeå har satsat stort och målmedvetet på att utveckla infrastrukturen de senaste åren. Syftet är att bana väg för omställningen men också att skapa tillväxt genom att stärka förutsättningarna för regionens näringsliv.
  • INAB kontor Så stärkte INAB sin visuella identitet med små, effektiva insatser Med en omsorgsfull gestaltning, noga utvalda material och minimala modifieringar, har LINK Arkitektur utformat en arbetsplats som speglar INAB:s företagskultur och möter deras högt ställda hållbarhetskrav. Arbetet har skett i nära samarbete med såväl hyresgästen INAB som med fastighetsägaren Lerstenen.