Framtidens hamn

Byggprojekt i Umeå hamn

Umeå hamn

Möt morgondagens logistiklösningar i framtidens hamn. Just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla och förbättra Umeå hamn. Investeringarna på 1,4 miljarder kronor innebär effektivare hantering av större volymer i form av containers, bulk- och speciallaster. Umeås strategiska läge tillsammans med det logistiska erbjudandet där alla transportslag möts erbjuder kunderna en unik koppling i det regionala och europeiska transportnätet och ger Umeå en naturlig roll som norra Sveriges ledande logistiknav.

Byggprojekt i Umeå hamn

Just nu pågår flera spännande utvecklingsprojekt i Umeå hamn med syfte att utveckla och framtidssäkra hamnen. Detta är extra viktigt då godsvolymerna stadigt ökar, både vad gäller inkommande som utgående gods.

I Umeå hamn investeras 1,4 miljarder i olika byggprojekt som beräknas pågå fram till 2027. Det pågår även utredningar kring internlogistik, elektrifiering, framtidens bränslen, digitalisering med mera.

Byggprojekten medför:

  • NYA YTOR OCH FLER KAJMETER
  • FLEXIBLA LAGRINGSMÖJLIGHETER
  • FÖRDJUPAD FARLED
  • MÖJLIGHET FÖR STÖRRE FARTYG

Just nu pågår en intensiv planeringsprocess för att förbereda byggstart i inre hamnen. Förhoppningen är att byggprojekten kommer igång första halvåret under 2024, dessa innefattar Norra kajen, Energipiren och Södra kajen.

I korthet

Projekttid

2018-2027

Kostnad

1,4 miljarder

Finansiering

Logo EU

INABs roll

“INAB projektleder samtliga byggprojekt i Umeå hamn. Många av projekten är unika och väldigt komplexa. Man behöver också komma ihåg att den dagliga verksamheten i hamnen måste kunna fortlöpa även under byggtiden vilket ställer stora krav i samordning och dialog med alla involverade.”

– Ann-Christin Wretell Taflin, Projektchef INAB

Nuläge projekt Umeå hamn

Just nu har man färdigställt ungefär hälften av de planerade byggprojekten i Umeå hamn. Det som återstår är Norra kajen, Södra kajen och Energipiren - dessutom en ny hamnentré och muddring av farled.

Kontaktperson