Umeå Östra resecentrum

Ett nav för hållbart resande

Umeå Östra flygfoto

Umeå Östra resecentrum med sin karakteristiska arkitektur ligger strategiskt placerat i direkt anslutning till universitetssjukhuset och universitetsområdet.

Binder samman två stadsdelar

Med motiveringen ”Umeå Östra resecentrum binder vackert samman två stadsdelar och är ett generöst utformat offentligt rum som välkomnar människor” tilldelades resecentret Trafikverkets Arkitekturpris 2013. Umeå Östra har dessutom tilldelats ett hedersomnämnande i den internationella järnvägs- och arkitekturinriktade design- och arkitekturtävlingen Brunel Awards.

Byggnaden är inglasad i två våningsplan, med en skalkonstruktion av limträ innanför glaset. Materialvalen skapar tillsammans med genomtänkt belysning en attraktiv mötesplats. Det reflexfria glaset gör att besökarna ser tågen oavsett var i byggnaden de befinner sig.

På övre plan i byggnaden finns Café Östra Station. Länk till annan webbplats.

Umeå Östra invigdes 2010 och är ett av flera resecentrum som byggdes i anslutning till Botniabanan. INAB äger stationsfastigheten och ansvarar för den dagliga driften av resecentret. Trafikverket ansvarar för underhåll av spår och perronger.

Information för resenärer finns samlad på dinstation.se Länk till annan webbplats..

I korthet

Byggår

2010

Antal besökare per år

Ca 50 000

Fasad

Glas

Träkonstruktion

Limträ

Umeå Östra perrong

Kontaktperson