Vi utvecklar och bygger modern infrastruktur

Vi på INAB tar ansvar för att invånare och besökare i Umeå kommun har tillgång till en infrastruktur som fungerar för moderna behov. Vi säkerställer att Umeå kan befästa sin position som det självklara logistiknavet i norra Sverige och Norden.  

Vi arbetar främst med projektledning, fastighetsförvaltning och järnvägsanläggningar, men har också expertis inom hållbar tillväxt och utredningsfrågor. Här kan du läsa mer om våra verksamhetsområden och hur vi arbetar med strategisk positionering.