Aktuellt

 • Hållbarhetsbokslut Vi på INAB värderar hållbarhetsarbetet högt och strävar efter att det ska genomsyra allt vi gör. Med de ansvarsområden som vilar på vår verksamhet har vi också en viktig roll i Umeås fortsatta utveckling. För att tydliggöra och synliggöra vårt hållbarhetsarbete har vi sammanfattat det i ett hållbarhetsbokslut.
 • Möjlig miljardinvestering till Umeå Det Litauiska företaget Kaunas Metal UAB har planer på att investera ca en miljard kronor i en fabrik i Umeå. Kanunas Metal tillverkar armeringsjärn till byggindustrin. Umeå kommun har reserverat ett stort markområde på Klockarbäcken. Går planerna i lås kan det röra sig om 300 arbetstillfällen.
 • Alla vägar bär till Umeå, Sveriges bästa kommun att bo i! I en värld där snabb och effektiv logistik är avgörande är infrastruktur av högsta prioritet och något medlemmarna i Northern Access arbetar med dagligdags. Tillsammans bidrar vi till att göra det enklare, smidigare och mer miljövänligt att transportera gods i, till och från vår region med samtliga transportslag.
 • Glad sommar En riktigt fin och härlig sommar önskar vi alla våra medarbetare och samarbetspartners!
 • Umeå hamn Upphandlingsunderlag Just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla och förbättra Umeå hamn. Projekt Nordporten är Umeå kommunkoncerns genom tiderna största byggprojekt och syftar till att bygga om och ut Umeå hamn för morgondagens logistikbehov.
 • God Jul & Gott Nytt År Vi vill passa på att tacka för året som gått och önskar alla våra samarbetspartners, kollegor, familjer och vänner en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
 • Nu är Umeås första publika laddstation för tunga fordon invigd Strax efter 10.30-tiden i dag fyllde Umeås kommunalråd Hans Lindberg det första fordonet med energi från den nya laddstationen på Västerslätt. Det markerade öppningen av vad som är ett efterlängtat tillskott i Umeå.
  – Det här är ett stort och viktigt steg framåt i vår strävan att möjliggöra helt elektrifierade logistikkedjor. Etableringen i Umeå ger goda förutsättningar för framtiden, menar han.
 • Invigning av Umeås första publika laddstation för tunga fordon Välkommen till invigning av Umeås första publika laddstation för tunga fordon med efterföljande träff för erfarenhetsutbyte torsdag 14/12 kl 10.30.
 • Isabella Forsgren, Infrastrukturstrateg hos INAB. Logistiknavet Umeå laddar för grön omställning Umeå har satsat stort och målmedvetet på att utveckla infrastrukturen de senaste åren. Syftet är att bana väg för omställningen men också att skapa tillväxt genom att stärka förutsättningarna för regionens näringsliv.
 • INAB kontor Så stärkte INAB sin visuella identitet med små, effektiva insatser Med en omsorgsfull gestaltning, noga utvalda material och minimala modifieringar, har LINK Arkitektur utformat en arbetsplats som speglar INAB:s företagskultur och möter deras högt ställda hållbarhetskrav. Arbetet har skett i nära samarbete med såväl hyresgästen INAB som med fastighetsägaren Lerstenen.