Vi utvecklar fram-tidens infrastruktur och logistiklösningar

  • Mattias Lindholm affärsutvecklare hos INAB Utvecklingen av regionens logistikflöden fortsätter med vår nye affärsutvecklare Den 12 september tog Mattias Lindholm över rodret som affärsutvecklare på det kommunala bolaget INAB.
    - Mattias kommer att bli oerhört värdefull i det fortsatta arbetet med att utveckla logistikflödena i regionen genom sina tidigare erfarenheter och den kompetens som han besitter, säger bolagets VD Mikael Salomonsson.
  • Projekt för koldioxidinfångning i Umeå Umeås energibolag Umeå Energi har tillsammans med partners ett pågående projekt med målsättningen att minska koldioxidutsläpp vid Dåva kraftvärmeverk, med potential att bidra med uppemot 300 000 ton minusutsläpp.
  • Laddning ellastbil Ny snabbladdstation i Umeå ska möjliggöra eldrivna godstransporter Projektägaren Umeå Energi har i samverkan med Umeå kommun, INAB och Biofuel region beviljats medel för att bygga en snabbladdstation för ellastbilar på Västerslätt i Umeå. INAB har fått uppdraget att projektleda bygget och den nya laddstationen ska står klar i månadsskiftet september/oktober i år.