Vi utvecklar framtidens infrastruktur och logistiklösningar

  • Hållbarhetsbokslut Vi på INAB värderar hållbarhetsarbetet högt och strävar efter att det ska genomsyra allt vi gör. Med de ansvarsområden som vilar på vår verksamhet har vi också en viktig roll i Umeås fortsatta utveckling. För att tydliggöra och synliggöra vårt hållbarhetsarbete har vi sammanfattat det i ett hållbarhetsbokslut.
  • Möjlig miljardinvestering till Umeå Det Litauiska företaget Kaunas Metal UAB har planer på att investera ca en miljard kronor i en fabrik i Umeå. Kanunas Metal tillverkar armeringsjärn till byggindustrin. Umeå kommun har reserverat ett stort markområde på Klockarbäcken. Går planerna i lås kan det röra sig om 300 arbetstillfällen.
  • Alla vägar bär till Umeå, Sveriges bästa kommun att bo i! I en värld där snabb och effektiv logistik är avgörande är infrastruktur av högsta prioritet och något medlemmarna i Northern Access arbetar med dagligdags. Tillsammans bidrar vi till att göra det enklare, smidigare och mer miljövänligt att transportera gods i, till och från vår region med samtliga transportslag.