Tillgänglighet

INAB - Infrastruktur i Umeå AB står bakom den här webbplatsen, inab.umea.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur inab.umea.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår webbplats är framtagen för att vara tillgänglighetsanpassad och därmed förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är dock medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från inab.umea.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en arbetsdag. Du kontaktar oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

  • PDF:erna som ligger på webben saknar tillgänglighetsfunktion.
  • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.

Oskäligt betungande anpassning

INAB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av inab.umea.se med hjälp av DIGG:s tillsynsmanual. Senaste bedömningen gjordes den 25 april 2023.

Webbplatsen publicerades den 25 april 2023.

Redogörelsen uppdaterades den 25 april 2023.