Benders

Långsiktig satsning bar frukt – Benders etablerar stort

Benders fabrik

Foto: Benders

Familjeföretaget Benders är en av Nordens största tillverkare av natursten och betong. De är verksamma i hela Norden och arbetar intensivt för att kunna flytta över så många transporter som möjligt till järnväg. För att lyckas med hållbara transporter till de nordligare marknaderna har de varit på jakt efter en väldigt specifik etableringsyta som möter deras högt ställda logistikkrav. En kravställning som vi kunde svara upp mot.

Vi på INAB satsade redan 2009 på ett 40Ha stort område på NLC Park med möjlighet till järnvägsanslutning, för att vara beredd på denna typ av etableringar. I takt med att Umeå växer ville vi stå redo att skapa nya och mer effektiva knytpunkter för att ytterligare positionera Umeå som ett logistiskt nav för regionen, Sverige och norra Europa.

På ena sidan av NLC Park finns Umeå godsbangård och på den andra sidan passerar ringleden runt Umeå. Detta gör det enkelt och snabbt att ta sig till och från E4:an och E12:an, till andra logistik- och handelsområden i och kring Umeå samt till Umeå hamn och vidare ut via Östersjön.

Vi hade tät dialog med Benders för att identifiera förutsättningar, behov och önskemål. Genom vårt breda kontaktnät kunde vi snabbt koppla samman Benders med rätt aktörer och efter en dialog mellan INAB, Benders samt Umeå kommuns näringslivsservice samt mark- och exploateringsavdelning förvärvade Benders en fastighet på 6,5 hektar på NLC Park.

På den exploateringsytan bygger Benders nu ett logistikcentrum som ett led i företagets plan att på så kort sikt som möjligt övergå till helt fossilfria transporter. Företaget ser att etableringen i Umeå framöver ska användas som ett nav när de fortsätter bygger upp ett distributionsnät över hela norra Sverige och till Vasa i Finland.

Benders har dessutom beslutat sig för att bygga en större lokal i Umeå. Dels för att kunna utöka företagets egen verksamhet, dels för att kunna erbjuda andra företag lager- och logistiklösningar. Vårt arbete ger ringar på vattnet och bidrar till ökad hållbarhet lokalt, regionalt och internationellt.

Detta har blivit verklighet mycket tack vare det nära samarbete vi på INAB haft med Benders och Umeå Kommun under hela processen.

Etableringen är dessutom ett tydligt exempel på hur våra arbetssätt, och vårt kontaktnät hjälper Umeå kommun att ta viktiga steg mot sina hållbarhetsmål – och målet att ha 200 000 invånare år 2050.

I korthet

Årlig produkthantering

25 000 ton

Minskat koldioxidutsläpp (jämfört med lastbilstransporter)

2000 ton

BENDERS

"Northern Access har varit väldigt behjälpligt. Vi har haft väldigt snabba vägar
och vi har en bra relation och har fått bra hjälp. Planen är att allt ska vara klart
under kvartal två 2023. Det är mycket snabbt marscherat och bara ett drygt år efter att vi skakade hand så har vi ett lager här uppe för våra kunder i Norrland”

– Christer Hofling, Supply Chainchef
Benders

Kontaktperson

  • Umeå hamn Upphandlingsunderlag Just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla och förbättra Umeå hamn. Projekt Nordporten är Umeå kommunkoncerns genom tiderna största byggprojekt och syftar till att bygga om och ut Umeå hamn för morgondagens logistikbehov.
  • Badhuset Navet tillfälligt stängt Badhuset i Umeå, Navet, är tillfälligt stängt på grund av utredning kring eventuellt legionella. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå som har beslutat att stänga Navet och duschutrymmena hos Umeå Sport och Motion, USM. Navet har i samband med provtagning hittat halter av bakterien legionella i en dusch.