Northern Access

Säkrar framtiden för hållbara transporter

Northern Access containers

Northern Access är ett nätverk som samlar företag och organisationer som syftar till att främja norra Sveriges tillväxt och hållbara omställning. Umeå är centralorten och hjärtat i logistiknavet, där vi på INAB har ett uppdrag vi är stolta över och tar på största allvar.

Northern Access härstammar från flera initiativ. En anledning är Umeå kommuns mål att nå 200 000 invånare år 2050. Ett annat mål är Umeå kommuns ambition, trots strikta klimat- och miljömål, att vara klimatneutral år 2040.

Transportsektorn står för betydande utsläpp och regeringens godstransportstrategi främjar överföring av gods från väg till sjö och järnväg. För att minska utsläppen har Umeå kommun investerat proaktivt i infrastruktur som möjliggör detta. I vårt uppdrag ingår att utveckla kommunens anläggningar till ett modernt och konkurrenskraftigt nav. Det gör att vi har en central roll i framtiden för Umeå och hela norra Europa – på både kort och lång sikt.

Tillsammans samlar vi nätverket och marknadsför medlemmarnas logistikerbjudande för att stärka hela regionen och öka tillväxten genom att underlätta transporter och etablering.

INABs roll

“INAB har en central roll i projektet och fungerar som en samankallande katalysator.”

– Anna-Clara Fridén, Kommunikationschef INAB

Northern Access containers

Tågtransporter bedrivs direkt mellan Göteborg och Umeå hamn, där godset anländer till hamnens intermodala järnvägsterminal för omlastning till andra transportmedel.

Samarbete och samverkan

Samarbete underlättar kundresan. Och eftersom medlemmarna i Northern Access erbjuder ett brett utbud av tjänster behöver kunden bara gå till ett ställe för att få en helhetslösning.

”Här på Northern Access tror vi på utökat samarbete och geografisk tillväxt. Norra Sverige går framåt och vårt arbete gör att hela regionen kan utvecklas hållbart vad gäller godstransporter och logistiklösningar. Det är en stark ambition med vårt samordningsansvar."

Northern Access samarbete knyter samman de norska atlanthamnarna med Finland, Baltikum, Östeuropa, norra och södra Sverige och kontinentala Europa – med Umeå som logistiknav. Här kan gods smidigt lastas om till önskat transportsätt och sedan transporteras i alla riktningar. Utöver INAB omfattar Northern Access-samarbetet idag Umeå Hamn AB, Kvarken Ports, Umeå Kommun, Storuman Kommun, Västerbottens Handelskammare, Region Västerbotten, Wasaline och Dåva Terminal AB.

Kontaktperson

  • Umeå hamn Upphandlingsunderlag Just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla och förbättra Umeå hamn. Projekt Nordporten är Umeå kommunkoncerns genom tiderna största byggprojekt och syftar till att bygga om och ut Umeå hamn för morgondagens logistikbehov.
  • Badhuset Navet tillfälligt stängt Badhuset i Umeå, Navet, är tillfälligt stängt på grund av utredning kring eventuellt legionella. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå som har beslutat att stänga Navet och duschutrymmena hos Umeå Sport och Motion, USM. Navet har i samband med provtagning hittat halter av bakterien legionella i en dusch.