Northern Access

Framtidssäkrar hållbara transporter

Northern Access containers

Northern Access är ett nätverk som samlar bolag och organisationer som har till syfte att främja norra Sveriges tillväxt och hållbara omställning. Umeå är centralorten och det logistiska navet där vi på INAB har . Ett uppdrag vi är stolta över och tar på stort allvar.

Northern Access springer ur flera initiativ. Dels Umeå kommuns mål att nå 200 000 invånare 2050, dels ur Umeå Kommuns ambition med högt ställda klimat- och miljömål där man ska vara klimatneutrala 2040.

Transportsektorn står för stora utsläpp och regeringens godstransportstrategi främjar överflyttningen av gods från väg till sjö och järnväg. För att minska utsläppen har Umeå kommun proaktivt satsat på infrastruktur som möjliggör detta.

I vårt uppdrag ingår att utveckla kommunens anläggningar till ett modernt och konkurrenskraftigt nav. Det innebär att vi har en central roll för Umeås och hela norra Europas framtid – på både kort och lång sikt.

Vi samlar nätverket och marknadsför medlemmarnas logistikerbjudande med syfte att stärka hela regionen och öka tillväxten genom att underlätta för transporter och etableringar.

Ett exempel på det är företaget First Row Shipping som börjat köra tågtransporter direkt mellan Göteborg och Umeå hamn där godset ankommer till hamnens intermodala järnvägsterminal för omlastning till andra transportmedel. Att transportera godset på järnväg i stället för lastbil samma sträcka minskar CO2-utsläppet med cirka 85%.

INABs roll

“INAB har en central roll i projektet och fungerar som sammankallande katalysator”

– Anna-Clara Fridén, Kommunikatör INAB

Northern Access containers

Tågtransporter körs direkt mellan Göteborg och Umeå hamn där godset ankommer till hamnens intermodala järnvägsterminal för omlastning till andra transportmedel.

Samarbete och samverkan

Genom samverkan underlättas kundresan. Och eftersom parterna i Northern Access erbjuder ett brett spektrum av tjänster behöver kunden bara vända sig till ett ställe för att få en presenterad helhetslösning.

Vi inom Northern Access tror på ett utökat samarbete och en geografisk tillväxt. Norra Sverige är på frammarsch och vårt arbete öppnar upp för att hela regionen kan expandera på ett hållbart sätt när det kommer till godstransporter och logistiklösningar. Detta är en stark ambition med vårt samordningsansvar.

Genom vårt samarbete sammankopplas de norska atlanthamnarna med Finland, Baltikum Östeuropa, norra och södra Sverige och kontinentala Europa – med Umeå som det logistiska navet. Här kan godset smidigt lastas om till det transportslag som önskas och sedan försätta i alla väderstreck.

I Northern Access-samarbetet ingår i dagsläget förutom INAB också Umeå Hamn AB, Kvarken Ports, Umeå Kommun, Västerbottens Handelskammare, Region Västerbotten, Wasaline och Dåva Terminal AB.

Kontaktperson

  • Isabella Forsgren, Infrastrukturstrateg hos INAB. Logistiknavet Umeå laddar för grön omställning Umeå har satsat stort och målmedvetet på att utveckla infrastrukturen de senaste åren. Syftet är att bana väg för omställningen men också att skapa tillväxt genom att stärka förutsättningarna för regionens näringsliv.
  • INAB kontor Så stärkte INAB sin visuella identitet med små, effektiva insatser Med en omsorgsfull gestaltning, noga utvalda material och minimala modifieringar, har LINK Arkitektur utformat en arbetsplats som speglar INAB:s företagskultur och möter deras högt ställda hållbarhetskrav. Arbetet har skett i nära samarbete med såväl hyresgästen INAB som med fastighetsägaren Lerstenen.