Vad vi kan

Hos oss på INAB finns en bred och djup kompetens på en rad olika områden kopplade till infrastruktur och logistik. Här kan du fördjupa dig i hur vi arbetar med våra specialistområden – hållbarhet, projektledning, utredningar, sjöfart och järnväg.