Positionering

Vi är koncernens resurs med kompetens inom marknadsföring, strategisk positionering och kunskap inom morgondagens logistiklösningar.

Umeå - ett logistiskt nav

Vi ska bidra till Umeås hållbara tillväxt och bidra till att Umeås logistikerbjudande är en naturlig del i platsmarknadsföringen.

Ett av våra större uppdrag handlar om att positionera Umeå som ett nav på logistikkartan och genom detta bidra till kommunens övergripande mål om tillväxt och hållbarhet. Med det har vi tillsammans med övriga samarbetspartners lanserat Northern Access - ett ett initiativ som ska stärka Umeå som etableringsort och logistiskt nav i norra Europa genom att underlätta hållbara, effektiva, intermodala transporter till och från norra Sverige samt främja hela norra regionens hållbara tillväxt.

Vad som talar för Umeå och ger oss en stor fördel när det kommer till att vara en central nod för hela norra Norden är bland annat:

  • Umeås geografiska läge
  • Alla transportslag kan erbjudas (sjö, järnväg, väg, flyg)
  • Stora genomförda och pågående infrastruktursatsningar

Morgondagens logistiklösningar

Hos oss finns expertkunskap inom logisikutveckling, transporter, intermodalitet och affärsmodeller för att kunna möta marknadens behov av innovativa, effektiva, hållbara och globala lösningar oavsett transportslag.

Genom vår kompetens företräder bolaget kommunen i järnvägs- och sjöfartsfrågor. Vi arbetar tätt ihop med våra kollegor på Umeå kommun samt våra systerbolag inom koncernen och är ofta behjälpliga när mer komplexa transportkedjor behöver sys ihop eller i samband med nya etableringar med logistikbehov.

Vi arbetar också proaktivt för att utveckla bolagets och kommunens logistikanläggningar.

Umeås centrala läge i det snabbväxande norra Sverige och med direkta förbindelser både till Finland och till Atlanthamnarna i Norge ger Umeå en överlägsen logistisk position.

Kontaktpersoner